2015 - Zabıt Katipliği GYS Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10080 Alacaklı tarafından genel haciz yolu... 247 Oku
10130 Zimmet suçunun oluşabilmesi için, suç k... 241 Oku
10134 Tehdidin özelliği, kötülüğün gerçekleşi... 241 Oku
10110 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe g... 238 Oku
10109 Hükümlülerin, mümkün olan her durumda c... 236 Oku
10095 Resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gere... 235 Oku
10129 Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddes... 231 Oku
10081 Devlet düzeninin korunması ile ilgil... 225 Oku
10096 Bir mahkeme kararının gerekçesi, o dava... 223 Oku
10114 Mahkemece bu taleple ilgili herhangi bi... 223 Oku