Üyelik Sözleşmesi

Bu sözleşme, klavyeanaliz.com / klavyeanaliz.net/ klavyeanaliz.org'a üye olmak isteyen ve kullanmak isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir.

Site üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan "Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.


Tanımlar

klavyeanaliz.com / klavyeanaliz.net / klavyeanaliz.org : Üyelerine internet üzerinden klavye eğitimlerini yapmak için gerekli altyapı veritabanını ve araçları sağlayan internet sitesi ve onun yasal temsilcileri. Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır. Sitenin, ".com", ".net" ve ".org" olmak üzere üç uzantısı bulunmaktadır. Her üç uzantılı site de tek bir site olarak kabul edilmelidir.

Üye: İnternet vasıtasıyla gerekli bilgileri vererek siteye kayıt olan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden internet kullanıcısı. Sözleşmede "Üye" olarakta geçecektir.

Kullanıcı: İnternet kullanan herkes.


Genel Kurallar

Site üyeliği, kişiye özeldir ve başkalarına devredilemez. 

Üyeler, siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür.

Üyeler ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsîdir. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkan sağlanması sitenin bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan site ve yetkilileri sorumlu tutulamaz.

Site, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.

Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan site sorumlu tutulamaz.

Sitede üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık internet sayfalarıdır. Profillerde verilen bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan site sorumlu tutulamaz.

Üyeler, sitenin tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle siteye verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini sitenin kendi adına da dava açmasına engel değildir.

Site, gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına siteye üye olunamaz.Üyelik

Üyelik, internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolmak ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul etmekle olur. Üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. Site, bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda, site üyeliğin tüm kayıtları sileceğini garanti etmez. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti mercilerine iletmek üzere saklayabilir.

Siteye üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. Site üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. Siteye veya verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan site sorumlu tutulamaz.

Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlâka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında, sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.


Güvenlik ve Gizlilik

Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken https://klavyeanaliz.com/cikis adresi üzerinden “güvenli çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan site sorumlu tutulamaz.

Site, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. Site üyelere istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda azami teknik-teknolojik imkan ve aracı sunmuştur. Üye, istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda sitenin üyelere sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

Site, üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı siteden şikayetçi olunamaz.

Site, bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu İnternet sayfasında ilan edilir.


Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, site, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, site açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için sitenin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve sitenin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.


Yaptırım ve Yetki

Bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek siteye, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Yukarıdaki sözleşmeyi okumamış olsanız bile, siteye üye olmakla sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Lütfen bu sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşlerinizi bize bildirin: [email protected]