2015 - Zabıt Katipliği GYS Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10040 Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler i... 366 Oku
10035 Madde metninde, kişiler arasındaki habe... 345 Oku
10034 Madde metninde, bir hukuka uygunluk ned... 330 Oku
10014 Kişi, gerçekleştirdiği davranışın hukuk... 290 Oku
10003 Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik... 284 Oku
10100 Soruşturma evresinde izin alınmadan önc... 272 Oku
10029 Madde metninde, siyasi hakların kullanı... 270 Oku
10031 Anayasamızda herkesin dilediği alanda ç... 270 Oku
10128 Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi içi... 258 Oku
10136 Rüşvet suçunun oluşabilmesi için kamu g... 249 Oku