2014 - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10005 Geri vermeye ilişkin koşullar, Türkiy... 335 Oku
10008 Suçlar, kural olarak kasten işlenirler.... 332 Oku
10020 Müsadere ve suç nedeniyle mülkiyetin de... 332 Oku
10038 Madde metninde dolandırıcılık suçu tanı... 332 Oku
10049 Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zi... 332 Oku
10054 İftira, hakkında soruşturma ve kovuştur... 331 Oku
10034 Madde metninde, bir hukuka uygunluk ned... 330 Oku
10058 Hukukun genel kurallarından birisi, sor... 325 Oku
10007 Kast, kişi ile işlediği suçun maddi uns... 323 Oku
10004 Türk vatandaşının yabancı ülkede işle... 320 Oku