2014 - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10048 Birinci fıkrada tanımlanan halkı kin ve... 431 Oku
10036 Madde metninde yağma suçunun temel şekl... 389 Oku
10013 Kişinin, fiziksel gelişimine paralel ol... 385 Oku
10030 Madde, Anayasanın ilgili maddesinde güv... 383 Oku
10023 Madde metninde kasten öldürme suçunun i... 379 Oku
10026 Maddeyle, tehdit ayrıca suç haline geti... 378 Oku
10044 Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir... 374 Oku
10016 Müşterek faillikte, birlikte suç işleme... 371 Oku
10057 İşlenmiş olan bir suçun failine, suçun... 371 Oku
10040 Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler i... 366 Oku