2014 - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
48 Birinci fıkrada tanımlanan halkı kin ve... 431 Oku
36 Madde metninde yağma suçunun temel şekl... 389 Oku
13 Kişinin, fiziksel gelişimine paralel ol... 385 Oku
30 Madde, Anayasanın ilgili maddesinde güv... 383 Oku
23 Madde metninde kasten öldürme suçunun i... 379 Oku
26 Maddeyle, tehdit ayrıca suç haline geti... 378 Oku
44 Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir... 374 Oku
16 Müşterek faillikte, birlikte suç işleme... 371 Oku
57 İşlenmiş olan bir suçun failine, suçun... 371 Oku
40 Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler i... 366 Oku