Zabıt, İcra ve CTE Katipliği sınav metinleri sisteme yüklenmiştir.

Zabıt, İcra ve CTE Katipliği sınav metinleri sisteme yüklenmiştir.

Sınav gününe kadar tüm toplu sınavlar 2019 metinlerinden sorulacaktır. 

Toplu sınavlar, Zabıt Kâtipliği - İcra Kâtipliği ve CTE Kâtipliği olarak ayrı ayrı yapılacaktır.

Not :
2019 Zabıt ve İcra Kâtipliği metinleri birebir aynıdır.
2019 CTE metinleri ise 2018 yılında sorulan metinlerle birebir aynıdır.