2023 Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10753 normatif sistem olarak da anılan tescil ... 317 Oku
10752 eşya kavramı hukuk dilinde günlük dilde ... 315 Oku
10758 ayırt etme gücüne sahip ve ergin olup kı... 315 Oku
10759 hak kavramı hukukla ilgili temel kavraml... 315 Oku
10749 kurum ve kuruluşlarda üretilen belgeleri... 315 Oku
10750 yasal temsil dava ehliyeti olmayan kişil... 315 Oku
10751 toplum düzeninin ayakta kalması ve sosya... 315 Oku
10756 kamu gücüne ve otoritesine sahip olan çe... 314 Oku
10754 dünya üzerinde gerçekleşen bütün olumlu ... 312 Oku
10757 bilgi akışını sağlayan yazılı sesli veya... 305 Oku