Bilgi, duygu ve düşüncelerin seslerden o...

 Bilgi, duygu ve düşüncelerin seslerden oluşan dil aracılığıyla aktarılmasına konuşma denir. İnsanı evrendeki diğer varlıklardan ayıran özelliklerin en önemlileri, düşünme gücü ve düşündüklerini ifade etme becerisidir. Konuşma yeteneği, insanı insan yapan niteliklerin başında gelmektedir. İnsanlar dil becerileri sayesinde konuşur anlaşır, duygu ve düşüncelerini ifade eder ya da başkalarını bu özellikleri ile anlamaya çalışırlar. Konuşma, bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını bilgi ve birikimlerini paylaşmasını duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlayan en etkili araçtır.
 İnsanlar, tarih boyunca birbirleriyle değişik şekillerde haberleşme ve anlaşma yollarını denemiş ve bu durum, farklı iletişim türlerinin doğmasını sağlamıştır. Okul, iş ve toplum hayatında insanlar arasındaki iletişimin çoğu bu türlerden birisi olan konuşma etkinliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle konuşma, toplumsal yaşamın temelini oluşturur.
 İnsan, çevresindekilerle anlaşabilmek ve onlara görüş, istek, hayal gibi duygu ve düşüncelerini aktarabilmek için konuşmayı kullanır. Bu nedenle toplum içinde iletişim türü olarak en fazla konuşmayı kullanan insanın duygu ve düşüncelerini doğru, düzgün, açık ve anlaşılır bir şekilde karşısındakilere anlatabilmesi gerekir. Doğru ve düzgün olmayan konuşma, yetersiz iletişime yetersiz iletişim de anlama, anlatma ve anlaşma yetersizliğine, bunun sonucu olarak da iş ve özel hayatta başarısızlığa neden olur.
 Herkesin söyleyecek bir sözü vardır. Ancak içeriği ne kadar zengin olursa olsun söz iyi anlatılamazsa dinleyende beklenilen etkiyi yaratmaz. Tekdüze bir konuşma, dinleyicinin dikkatini dağıtır ve dinleyiciye sıkıcı gelir. Aynı ses tonuyla, aynı vurguyla konuşan ve sesine ezgi katmayan bir kişi anlattıkları ne kadar önemli olursa olsun dikkat çekemez. Bu nedenle konuşma canlı ve renkli olmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için sesin tınısından sözlerin arasına espriler, özlü sözler, dizeler, anekdotlar yerleştirmeye kadar pek çok şeye dikkat edilmelidir. Böylece konuşma, bir müzik gibi yükselir, alçalır ve kendi içinde bir ahenk yaratır.
 Güzel konuşma becerisini edinmiş kişiler okul, iş ve toplum hayatında daha başarılı olurlar. İyi bir diksiyona sahip kişilerin toplumda daha fazla ilgi gördükleri ve hemen fark edildikleri unutulmamalıdır. Doğru ve güzel konuşabilmek aynı zamanda bir kültür göstergesidir.
 Güzel konuşma, çağlar boyunca insan ilişkilerini düzenlemede ve kişilerin birbirini etkilemede önemli bir yere sahiptir. Bu önem, günümüzde kitle iletişim araçlarının da yaygınlaşması ile daha da artmıştır.