2019 - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10482 Arşivlerde uygulanacak dosyalama ve sak... 346 Oku
10473 İnsan hakları, devletlerin, kültürlerin... 345 Oku
10449 El konulan eşyanın teslim alınmasına da... 342 Oku
10484 İnsanlar hem maddi hem manevi açıdan ke... 341 Oku
10461 İnsanlar toplu olarak yaşarlar. Toplum... 334 Oku
10490 Kurum dışındaki iş alanlarında, Açık Ce... 331 Oku
10486 Her toplum, ortak yaşamını sürdürebilme... 328 Oku
10468 Anayasa hukuku, devletin şeklini, yapıs... 326 Oku
10446 İnsan sosyal bir varlık olarak doğumund... 324 Oku
10472 İnsan hakları, bireyleri devlet iktidar... 324 Oku