2018 Temmuz - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10024 Maddenin birinci fıkrasında bir başkası... 338 Oku
10049 Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zi... 332 Oku
10034 Madde metninde, bir hukuka uygunluk ned... 330 Oku
10371 Genel sağlık sigortalıları, prim öde... 305 Oku
10009 Birden fazla kişinin taksirle işlediği... 304 Oku
10396 Anayasamızda da güvence altına alınan... 298 Oku
10101 Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan m... 292 Oku
10368 Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik... 284 Oku
10385 Çekişmeli taşınmazın öncesi itibari... 276 Oku
10366 Soruşturma evresinde izin alınmadan ö... 273 Oku