2018 Temmuz - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
24 Maddenin birinci fıkrasında bir başkası... 338 Oku
49 Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zi... 332 Oku
34 Madde metninde, bir hukuka uygunluk ned... 330 Oku
467 Genel sağlık sigortalıları, prim öde... 305 Oku
9 Birden fazla kişinin taksirle işlediği... 304 Oku
494 Anayasamızda da güvence altına alınan... 298 Oku
105 Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan m... 292 Oku
462 Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik... 284 Oku
482 Çekişmeli taşınmazın öncesi itibari... 276 Oku
460 Soruşturma evresinde izin alınmadan ö... 273 Oku