2018 - İcra Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
523 Maddenin birinci fıkrasında bir başkas... 338 Oku
517 Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla... 332 Oku
34 Madde metninde, bir hukuka uygunluk ned... 330 Oku
467 Genel sağlık sigortalıları, prim öde... 305 Oku
501 Birden fazla kişinin taksirle işledig... 304 Oku
494 Anayasamızda da güvence altına alınan... 298 Oku
519 Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan... 292 Oku
462 Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik... 284 Oku
482 Çekişmeli taşınmazın öncesi itibari... 276 Oku
530 Soruşturma evresinde izin alınmadan ö... 272 Oku