2018 - İcra Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10415 Maddenin birinci fıkrasında bir başkas... 338 Oku
10410 Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla... 332 Oku
10034 Madde metninde, bir hukuka uygunluk ned... 330 Oku
10371 Genel sağlık sigortalıları, prim öde... 305 Oku
10400 Birden fazla kişinin taksirle işledig... 304 Oku
10396 Anayasamızda da güvence altına alınan... 298 Oku
10412 Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan... 292 Oku
10368 Suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik... 284 Oku
10385 Çekişmeli taşınmazın öncesi itibari... 276 Oku
10419 Soruşturma evresinde izin alınmadan ö... 272 Oku