2017 Kasım - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10040 Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler i... 366 Oku
10001 Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlü... 365 Oku
10056 Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri... 354 Oku
10012 Madde metninde çeşitli hata halleri düz... 349 Oku
10028 Madde metninde kişi hürriyetinden yoksu... 348 Oku
10037 Madde metninde güveni kötüye kullanma s... 348 Oku
10053 Bir kamu göreviyle görevlendirilen kişi... 348 Oku
10025 Tıp biliminin en önemli amacı insan sağ... 347 Oku
10035 Madde metninde, kişiler arasındaki habe... 345 Oku
10039 Madde metninde, dolandırıcılık suçunun... 343 Oku