2017 Eylül - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
26 Maddeyle, tehdit ayrıca suç haline geti... 378 Oku
44 Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir... 374 Oku
16 Müşterek faillikte, birlikte suç işleme... 371 Oku
40 Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler i... 366 Oku
35 Madde metninde, kişiler arasındaki habe... 345 Oku
24 Maddenin birinci fıkrasında bir başkası... 338 Oku
49 Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zi... 332 Oku
7 Kast, kişi ile işlediği suçun maddi uns... 323 Oku
51 Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek... 313 Oku
18 İkinci fıkrada, bir kanun maddesinde ha... 306 Oku