2017 Eylül - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10026 Maddeyle, tehdit ayrıca suç haline geti... 378 Oku
10044 Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir... 374 Oku
10016 Müşterek faillikte, birlikte suç işleme... 371 Oku
10040 Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler i... 366 Oku
10035 Madde metninde, kişiler arasındaki habe... 345 Oku
10024 Maddenin birinci fıkrasında bir başkası... 338 Oku
10049 Kamu görevlisi bu görevi dolayısıyla zi... 332 Oku
10007 Kast, kişi ile işlediği suçun maddi uns... 323 Oku
10051 Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek... 313 Oku
10018 İkinci fıkrada, bir kanun maddesinde ha... 306 Oku