2015 - Zabıt Katipliği Metinleri

ID Metin Kelime Sayısı
10029 Madde metninde, siyasi hakların kullanı... 270 Oku
10031 Anayasamızda herkesin dilediği alanda ç... 270 Oku
10128 Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi içi... 258 Oku
10117 Hemen belirtilmelidir ki kural olarak t... 255 Oku
10080 Alacaklı tarafından genel haciz yolu... 247 Oku
10092 İcra mahkemesi, önüne gelen itiraz ve ş... 245 Oku
10110 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe g... 238 Oku
10116 Öte yandan tarifeler yönetmeliğinin say... 238 Oku
10109 Hükümlülerin, mümkün olan her durumda c... 236 Oku
10095 Resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gere... 235 Oku